Tiêu hủy tài liệu

quy-trinh-huy-tai-lieu-het-gia-tri

HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ ĐÚNG QUY TRÌNH LUẬT LƯU TRỮ

Tháng Mười Một 22, 2017 10:24 sáng

Hủy tài liệu hết giá trị lưu trữ là việc làm cần thiết phải thực hiện trong cơ quan doanh nghiệp nhằm loại bỏ các tài liệu, chứng từ đã hết giá trị nhằm mục đích giải phóng  kho lưu trữ, tạo điều kiện để bảo quản...